Wat doet de Riverboard?

De Riverboard verkent, agendeert, verbindt en versterkt.

  • Als centraal scharnierpunt:  bestaande initiatieven in de regio identificeren en met elkaar verbinden
  • Als aanjager: nieuwe initiatieven en samenwerkingen aanjagen en versnellen
  • Als ondersteuner: netwerken ondersteunen en verder brengen
  • Als één gezicht naar buiten: met meer gewicht geld, kennis, netwerken en steun op halen buiten de regio. 

 

Wij richten ons op een zestal elkaar versterkende thema's die gezamenlijk bijdragen aan een een brede ontwikkeling van de regio. De thema's hebben de volgende criteria gemeen:

  • Ze hebben een directe relatie met duurzame economische groei
  • Ze zijn relevant voor twee of meer steden in onze regio
  • Ze zijn relevant voor twee of meer stakeholders/partners
  • Ze leiden zowel tot economische groei maar ook tot groei van welvaart en/of welzijn
  • Ze worden actief (en uiteindelijk zelfstandig) gedragen door individuele  bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en/of maatschappelijke organisaties  

De tafels van De Riverboard

De spelregels - hoe werken wij

Coalition of the willing and able – we richten onze energie op partners die onze visie delen, actief uitdragen en die ook iets meebrengen. Zij hebben gezag in hun achterban. 

Deel je agenda – wanneer we zonder terughoudendheid onze agenda durven delen, ontdekken we onze gemeenschappelijke doelen en belangen en ontstaan onverwachte coalities op een thema.

Eigenaarschap – verantwoordelijkheid, uitdagingen en expertise laten we waar ze horen.

Aanhaken bij bestaande structuren – op alle niveaus, van lokaal tot Europees, doen we mee met netwerken die al bestaan. Alleen als het relevante netwerk nog mist, starten we dat. 

Betrouwbare partners – ook als je deelneemt aan de Riverboard is er geen verplichting tot samenwerken. Maar als je samenwerkt is dit wel bindend, ook voor je opvolgers.

Gelijkwaardig en professioneel – partners zijn gelijkwaardig aan elkaar, zij hebben gelijke rechten en behandelen andere partners ook gelijk en met respect.

Meedoen is niet gratis – het bouwen van succesvolle netwerken kost tijd en geld.

 

logo-Riverboard

Het kan beter samen

Partners