Thema Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

De traditionele levensfasen ‘school  - werk  - pensioen’ zijn al lang achterhaald. De wereld verandert snel en de arbeidsmarkt verandert mee. In Nederland werken ondernemers al sinds 2011 nauw samen met wetenschappers en de overheid aan LLO initiatieven in topsectoren zoals Logistiek, Water & Maritiem, Food & Agri. Door veranderende vraag, internationale concurrentie en nieuwe technologieën zoals robotisering, nanotechnologie, en big data worden er hoge en vooral steeds nieuwe eisen gesteld aan bedrijven en hun werknemers, het zogenaamde Human Capital. Het coronajaar 2020 heeft nog duidelijker aangetoond dat flexibiliteit, een veelheid aan vaardigheden en het kunnen switchen tussen banen en sectoren cruciaal zijn voor de veerkracht in de economie.

Ondernemers klagen daarnaast over te weinig aansluiting tussen school en arbeidsmarkt en richten vakscholen op. In onze regio kan één op de vijf bedrijven voldoende gekwalificeerd personeel vinden. Digitale vaardigheden en ook algemene vaardigheden (competenties) zoals  “verantwoordelijkheid nemen en dragen” of “plannen en finishen” worden belangrijker. En de basis van alles: taal en rekenen goed onder de knie hebben, ook als Nederlands niet je enige taal is. 

Binnen de Waterwegregio liggen op dit vlak grote uitdagingen. Er is onbenut arbeidspotentieel en er zijn werkgevers die in de regio te weinig personeel kunnen vinden en hun mensen van verder moeten halen. Verduurzaming en de snel innoverende maakindustrie vraagt denkers én doeners. Tegelijk zijn er in de Waterwegregio grote sociaal-economische problemen vergelijkbaar met grootstedelijke buren zoals Rotterdam Zuid.

Welke vragen zijn er dan?

Een Leven Lang Ontwikkelen kan in theorie tal van oplossingen bieden. Maar hoe ziet zoiets eruit? Hoe moet het onderwijs inspelen op snelle veranderingen? Wat voor effect heeft dit op leren en ontwikkelen in de verschillende leeftijdscategorieën? Wanneer houdt de verantwoordelijkheid van het professioneel onderwijs op en begint die van werkgevers? En hoe zit het met de eigen verantwoordelijkheid van ouders/leerlingen/werknemers? Willen we alle inwoners van de regio Maasluis, Vlaardingen en Schiedam gelijke kansen geven op een goede toekomst, dan zullen we deze vraagstukken moeten oplossen. 

De Riverboard brengt professionals uit onderwijs, overheid, bedrijfsleven en het maatschappelijk veld bijeen om concreet te werken aan perspectief voor iedere inwoner vanuit het principe van een leven lang ontwikkelen. 

 

De doelen van de Tafel LLO

 1. De Waterwegregio ontwikkelt zich de komende jaren als een plek waar talent zich vestigt en zich kan ontwikkelen. Zowel op korte als op lange termijn. 
 2. De Waterwegregio zet in op innovatieve oplossingen, waardoor vraag en aanbod duurzaam in balans zijn. 
 3. In de Waterwegregio blijft geen talent onbenut. 
 4. In de Waterwegregio realiseren we een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt:
  • Wie werkt kan zich blijven ontwikkelen en zo ‘werkende weg’ doorgroeien. 
  • Geen jongere gaat zonder perspectief op werk van school 
  • Wie wil werken, kan aan de bak. 

De kopgroep LLO

De Kopgroep bestaat uit vertegenwoordigers uit maatschappelijke instellingen, gemeenten, bedrijfsleven en het onderwijs. In de Kopgroep zitten:

Ronald Koot, CEO Boers & Co Precision Solutions Group (Voorzitter)

Alfred Bruin, Directeur Royal Steensma

Amy Oerlemans, Directeur Kloet

Annet Dries, SIKO / Bestuurder PO

Arjan Mook , beleidsadviseur Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Maassluis

Barbara Berkelaar, Stichting AanZet

Berry Hakkeling, Clusterdirecteur Un1iek

Duco Ferwerda, JINC Waterweg Noord

Erik Bernard,  Beleidsdviseur Gemeente Vlaardingen

Igor Runsink, Projectleider LLO Techniekcollege Rotterdam

Joop Ham, Directeur Lely

Korine Gilijamse, Albeda

Linda Nijgh, Manager Leerontwikkelcentrum Frankelandgroep

Lotte van Ballegooijen, beleidsadviseur Jeugd & Onderwijs gemeente Schiedam

Marian Klaren, Bibliotheken (de Plataan)

Nicole van der Wekken, directeur Stroomopwaarts

Peter Bruinsma, ND Security

Rianne de Graaf, Directeur Lentiz Life

Ronald vd Merwe, Directeur Voscon

Tabitha Oetomo -de Roode, directeur Lentiz Life College

Wim Kokx, College van Bestuur OSVS

 

 

 

Aanpak van de Kopgroep LLO

De genoemde doelen bereiken we door: 

 • Het doorontwikkelen van initiatieven in de regio op het gebied van arbeidsmarktbeleid, leer/werktrajecten en sociale circulariteit.
 • Het opschalen van kansrijke initiatieven en pilots naar regionaal niveau 
 • Het vinden van geld voor de initiatieven op regionaal niveau
 • Het versterken van draagvlak voor deze initiatieven

In 2023 is het Masterplan LLO Focus 2026 vastgesteld.

 

Het programma van de Tafel LLO sluit aan bij de Human Capital Agenda en nationale programma’s van LLO. Daarom werken we in drie subtafels aan de volgende focuslijnen:

 • Van werk naar werk
 • Van huis naar werk
 • Van school naar werk

Deze drie focuslijnen zorgen in samenhang voor een succesvolle uitkomst.

Projectleiders

Marita Dogterom - Werk naar Werk

Eric van der Westerlaken - Huis naar Werk 

Thomas Ebeltjes - School naar Werk 

De subtafels werken aan diverse concrete projecten, bijvoorbeeld:

 • Honderd jongeren naar een echte baan te begeleiden
 • Een  'doorwerkgeverspool' van verschillende bedrijven initiëren waarbij mensen die met hun handen werken breed inzetbaar blijven - ook later in hun loopbaan.
 • Een routekaart waarbij kinderen een aantal keer in hun school loopbaan ervaringen opdoen met o.a. de thema’s Techniek, Food, Zorg, Havens en de Vrijetijdseconomie zodat zij én hun ouders enthousiast worden voor de baanmogelijkheden in onze regio. Hiermee wordt ook opgepakt dat de oriëntatie van kinderen en jeugd op techniek en technologie wordt versterkt.

LLO projecten en initiatieven in de regio

Wij gaan niet opnieuw het wiel uitvinden. Een belangrijke functie van de Riverboard is het inventariseren van reeds bestaande projecten en initiatieven. Onderstaand staat een overzicht van lopende LLO trajecten. Heeft jouw organisatie een LLO intiatief of project, meld dit dan aan via de gele knop Inventarisatie Leven Lang Ontwikkelen.

Oproep van de Riverboard:

Vind jij ook dat onderwijs & ondernemers van de Waterweg gezamenlijk zorg moeten dragen voor de ontwikkeling van leerlingen en medewerkers?

Zie je kansen, heb je ideeën en zin om samen met anderen te werken aan het oplossen van de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en anderzijds het optimaliseren van het onderwijs binnen de regio? Meld je dan aan voor de Thema-tafel Leven Lang Ontwikkelen. En creëer samen een verschil met grote gevolgen voor heel veel mensen in de Waterwegregio.

logo-Riverboard

Het kan beter samen

Partners