Thema Zorg

Als je een regio wilt zijn met aantrekkingskracht op bedrijven, inwoners en instellingen, dan moet ook de zorg zichtbaar en merkbaar onderscheidend zijn. De Waterweggemeenten beschikken al over de voorzieningen, maar kampen met een bijzonder probleem: het aantrekken van de juiste mensen. Onze regio (zie de thema’s wonen en vrijetijdseconomie) is voor sommige professionals niet aantrekkelijk genoeg om naar toe te verhuizen. En zonder de juiste mensen is doorontwikkeling van de zorg nu eenmaal heel moeilijk.

De economische en sociale ambitie van de regio vraagt om een zorgsector die mee ontwikkelt met de digitalisering. Op meerdere fronten. In termen van capaciteit, in termen van toegevoegde waarde (voor nieuwe bedrijven en haar mensen) en qua aantrekkelijkheid voor zorgprofessionals om zich in de Waterwegregio te vestigen. Werkgevers zoeken HBO-ers terwijl wij vooral MBO-professionals in de regio hebben. Mogelijk kunnen we goed opgeleide MBO-professionals via ‘associate degrees’ op taken een HBO niveau bieden. En da’s meer dan een mooi verhaal vertellen. Dat gaat over ‘op de grond’ doen wat je zegt. En met elkaar zeggen wat we moeten doen.

Daarnaast kan de zorg voor de regio Maasluis, Vlaardingen en Schiedam een aanvullende motor zijn. Door regionaal of landelijk centrum te worden van een gespecialiseerd onderdeel. Denk aan medicijndistributie of in combinatie met de maakindustrie (een speerpunt in de regionale economische ontwikkeling). Een soortgelijke redenering heeft andere regio’s tot centrale hub gemaakt in goederendistributie. Wellicht vormt de zorgsector ook op deze manier een kans voor onze regio.

Oproep van de Riverboard: 

Wil jij bijdragen aan de doorontwikkeling van de zorg in de Waterwegregio, in het licht van de economische en sociale ambities en de noodzaak de regio aantrekkelijk te maken voor zorgprofessionals van buiten? Zie je kansen, heb je ideeën en zin om deze uitdaging samen met anderen op te pakken, en daarnaast te onderzoeken of de zorg een extra hulpmotor zou kunnen zijn binnen de economische ontwikkeling van de regio?

Meld je dan aan voor de Thema-tafel Zorg. En verbeter zo samen de randvoorwaarden voor het succes van de Waterwegregio. 

logo-Riverboard

Het kan beter samen

Partners