Wie zijn wij?

De Riverboard bestaat op dit moment uit vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen (IKV Ondernemend Vlaardingen, Move Maassluis, SchiedamHavens en ’s Gravenlandse Polder), de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, de Provincie Zuid-Holland, de Hogeschool Rotterdam en de Maatschappelijke Kring Vlaardingen. Samen bouwen wij aan tafels waar individuele bedrijven, organisaties en instellingen in de regio krachtig samenwerken op een thema of binnen een sector. Wij willen:

  • Kansen verzilveren voor Maassluis, Vlaardingen en Schiedam
  • Elkaars kracht en kennis gebruiken voor sociale, maatschappelijke en economische verbeteringen
  • Onze ligging in de metropoolregio Rotterdam Den Haag maximaal benutten

Een bundeling van ondernemende daadkracht, bestuurlijke ambitie, onderwijsvisie en maatschappelijk initiatief. Tegen fragmentatie en werkend, denkend en delend als één. Samen bouwen we aan een regio die meer is dan de som der delen. Aantrekkelijk voor burgers, dynamisch voor ondernemers, bijzonder voor bezoekers. Met de Riverboard als verbinder naar beter.

logo-Riverboard

Het kan beter samen

Partners