Werken aan de Green Deal Waterweg

/ 01-april-2021 / Duurzaamheid HomepaginaNieuws

Beste participanten en andere betrokkenen,

Eind vorig jaar heeft de Green Business Club (GBC) Waterweg het initiatief genomen om een Green Deal op te zetten. Doel van deze Green Deal is om een versnelling aan te brengen in de verduurzaming van de bedrijventerreinen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Deze versnelling is nodig. Uit de Klimaat- en energieverkenning 2020, opgesteld door PBL, CBS, TNO en RIVM, blijkt dat wij de klimaatdoelstellingen 2030 niet gaan halen. Dat geldt zowel voor de uitstoot broeikasgassen, hernieuwbare energie als energiebesparing. Een zorgelijke situatie wat mij betreft.

Verschillende partners hebben zich al aangediend bij de Green Deal. Zo werken de drie gemeentes mee en zijn er al vier bedrijventerreinen aan boord. Geen woorden, maar daden dus! Hiernaast zijn we druk bezig invulling te geven aan de thema's Energietransitie, Circulaire Economie & Afval, Verduurzaming Bedrijventerreinen en Mobiliteit. Zo hebben we een goede sessie gehad met de thematafel Circulaire Economie & Afval en staan binnenkort de thematafels Energietransitie en Mobiliteit op de agenda.

Hopelijk kunnen we over enkele maanden elkaar weer fysiek ontmoeten en kan ik u alle ontwikkelingen in persoon vertellen op één van onze bijeenkomsten. Tot die tijd zetten we zoveel mogelijk stappen via de digitale weg. Mocht u de behoefte voelen om ook deel uit te maken van GBC Waterweg; neem gerust contact met ons op. Wellicht vinden we een mooie rol voor u in één van onze verduurzamingstafels.

Voor nu wens ik u veel leesplezier en blijf gezond de komende tijd.  

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

 
Jan-Willem Vogels
Rayondirecteur Rabobank Rotterdam | Voorzitter GBC Waterweg

Duurzaamheid is een van de thema's van de Riverboard. Binnen het Riverboard netwerk fungeert de GBC als de tafel Duurzaamheid.

Werken aan de Green Deal Waterweg

Partners