Terugkoppeling Regio Deal aanvraag

De Riverboard / 04-juni-2020 / Regionale samenwerking

Terugkoppeling Regio Deal aanvraag

Mocht u niet bij de partnerbijeenkomst zijn geweest op 27 februari, dan heeft u het nieuws t.a.v. de Regiodeal wellicht nog niet meegekregen. We hechten eraan u deze terugkoppeling te geven omdat ook u zich voor deze aanvraag heeft ingezet.

De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland heeft ons over het besluit van het kabinet over de regiodeals geïnformeerd. Helaas zijn we niet uitgenodigd om een deal te maken met het Rijk. Het totaal van de aanvragen oversteeg ruim het aanwezige budget. Bovendien is er rekening gehouden met een eerlijke verdeling over de vier landsdelen en de eerste twee tranches van de regiodeals. En dan heeft een randstedelijke regio in het Westen van het land al minder kans, zeker met een stevige gezamenlijke aanvraag van Drechtsteden-Gorinchem die bij een eerdere tranche al apart hebben meegedongen.

Specifiek bij onze aanvraag hadden ze ook graag meer zekerheid gehad over het realiseren van de resultaten binnen 4 jaar en de structurele inzet van regionale middelen. En dat is wel de spijker op zijn kop slaan. Hier wordt ons de vraag gesteld: Gaan jullie ècht structureel samenwerken?

Daar is maar een antwoord op mogelijk: Ja!

Er zijn zo veel mensen die in heel korte tijd de schouders eronder hebben gezet om de aanvraag te kunnen doen. Deze energie willen we niet verloren laten gaan en dus direct met elkaar doorpakken op de ingeslagen weg. Er verandert dus niets aan onze plannen, wel gaan we ons meer inzetten op alternatieve financiële constructies. Er loopt al een aantal trajecten. De Riverboard is voornemens om, met de gemeenten, een MKB-deal aan te vragen. Voor het thema Leven Lang Ontwikkelen zijn ook subsidies beschikbaar. Daarnaast is de MRDH

met alle partners uit de regio een regionale propositie aan het ontwikkelen voor het Rijksinvesteringsfonds. Bij deze willen we u nogmaals bedanken voor uw enorme inzet voor de Regiodeal.

Het kan beter samen!

Terugkoppeling Regio Deal aanvraag

Partners