Woonwerkakkoord voor de regio

/ 13 juli 2022

Gemeente Maassluis, Vlaardingen, Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland zijn het eens geworden over het woon-werkakkoord voor de regio met afspraken over de bouw van extra betaalbare woningen en goede ruimte voor werklocaties.

Daarin zijn afspraken vastgelegd tussen de gemeenten en de provincie voor zowel de korte als lange termijn om de bouw van betaalbare woningen te versnellen en tegelijkertijd voldoende en kwalitatief goede ruimte te behouden voor werklocaties.

In Maassluis gaat het om de herontwikkeling van het verouderde bedrijventerrein Kapelpolder in Maassluis tot een gemengd gebied met ruimte voor wonen en werken. Gebouwd worden tenminste 500 extra woningen, waarvan minstens 35% sociale huur en 35% middeldure koop of huur. Door de bedrijventerreinen in Maassluis beter te benutten en door extra bedrijventerrein in Hoek van Holland in te richten komt de vervallen bedrijfsruimte van 4,4 hectare op andere locaties terug. De gemeenten Rotterdam en Vlaardingen bieden ruimte voor verplaatsing van watergebonden bedrijven.

In Vlaardingen gaat het om afspraken over de vervanging van de afvalwaterzuivering De Groote Lucht. Hiervoor heeft het Hoogheemraadschap Delfland 2 opties: renovatie op de huidige locatie of nieuwbouw op het naastgelegen terrein Vergulde Hand West. In het akkoord zijn de benodigde afspraken opgenomen om de eventuele nieuwbouw mogelijk te maken. Het Hoogheemraadschap Delfland ondersteunt de gemaakte afspraak hierover in dit akkoord.

Lees hier meer

Woonwerkakkoord voor de regio

Partners