Taal en communicatie op de werkvloer

/ 10 juli 2022

De website van Taal Werkt biedt een scaht aan informatie

Lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden noemen we basisvaardigheden. Heb ik klanten of medewerkers die moeite hebben met taal? Of met rekenen en digitale vaardigheden? En wat zou ik daar als werkgever aan kunnen doen? Het hebben van goede basisvaardigheden is belangrijk. Klanten hebben ze nodig om brieven te begrijpen. Werknemers gebruiken ze om veilig te kunnen werken en om zich een leven lang te ontwikkelen.

Wil je aandacht vragen voor basisvaardigheden bij jou op de werkvloer? Wil je aandacht vragen voor taal, beter leren lezen of schrijven bij jouw medewerkers of toegankelijker communiceren zodat al jouw werknemers of klanten je boodschap begrijpen? Wil je werknemers een cursus aanbieden? Voor al deze vragen ontwikkelde het Expertisepunt Basisvaardigheden deze toolkit. We geven antwoord op de volgende vragen:

Speelt dit in mijn bedrijf?

We maken je bewust van hoe belangrijk basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer zijn in vrijwel iedere werkomgeving. We helpen je in kaart te brengen of beperkte basisvaardigheden bij jou op de werkvloer spelen. We laten je zien wat daarvan de gevolgen zijn. 
 
Hoe communiceer ik duidelijk?

We helpen je jouw brieven, website en werkinstructies zo te schrijven dat iedereen ze kan begrijpen. Ook jouw klanten én werknemers die moeite hebben met lezen of digitale taken.
 
Moeite met lezen en schrijven, hoe maak ik het bespreekbaar?

In een aantal video’s kan je zien wat signalen zijn van beperkte basisvaardigheden bij klanten én werknemers. We helpen je met het voeren van het gesprek. En we laten je zien welke hulp er voor hen is in jouw eigen regio. 
 
Hoe organiseer ik scholing? We helpen je graag op weg met het opzetten van scholing op de werkvloer. Zo kan iedereen zijn certificaten halen, zich ontwikkelen en misschien zelfs doorgroeien naar een betere functie binnen jouw bedrijf.
 
Hoe pakken andere werkgevers het aan? Hoe zorg ik ervoor dat mijn werknemers zich een leven lang ontwikkelen? Welke goede voorbeelden zijn er al? Hier vind je inspirerende voorbeelden.

Lees hier verder

Taal en communicatie op de werkvloer

Partners