Schiedamse ondernemer gaat Tafel Leven Lang Ontwikkelen leiden

/ 07 maart 2023

Schiedamse ondernemer gaat Tafel Leven Lang Ontwikkelen leiden

Ronald Koot wordt de nieuwe voorzitter van de Tafel Leven Lang Ontwikkelen (LLO). De Schiedamse ondernemer neemt daarin het stokje over van oud-minister Agnes van Ardenne. Voorzitter Chris Oerlemans van de Riverboard, initiatiefnemers van de Tafel LLO, noemt de opvolging ‘ideaal’. 

‘Van Ardenne is een bestuurlijk kanon dat met haar netwerk iedereen om tafel heeft gekregen’, aldus Oerlemans. ‘De regio heeft veel aan haar te danken. LLO stáát, de plannen zijn klaar en de eerste successen zijn geboekt. Nu gaat een ondernemer met een grote reputatie de uitvoering verder brengen. Koot gelóóft in deze samenwerking en doneert het belangrijkste wat hij heeft: zijn tijd, zijn kennis en zijn netwerk. Geweldig!’

Koot is CEO van het succesvolle Schiedamse technologiebedrijf Boers & Co Precision Solutions Group en verdiende onder meer zijn sporen met de Mechatronica Innovatie Campus Schiedam (MICS). Op deze 42 hectare tellende campus werken bedrijven, bezoekers, onderwijs en overheden samen aan de techniek van morgen. Koot, tevens bestuurslid van ondernemersvereniging ’s-Gravelandsepolder, was al een van de vertegenwoordigers van Schiedamse ondernemers in de Riverboard, namens de ondernemersvereniging ’s-Gravenlandsepolder.  

In de Riverboard werken ondernemers, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en gemeentes samen om de regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam verder te helpen. De ‘Tafel LLO’ en bijvoorbeeld de Green Business Club zijn enkele van de bekendste initiatieven van het samenwerkingsverband.

Elkaar versterken, níet beconcurreren, is het devies van de Riverboard. Betere samenwerking over gemeentegrenzen heen, bijvoorbeeld bij de aansluiting tussen scholing en banen of verduurzaming, levert de regio vele tientallen miljoenen euro’s per jaar extra op. Maar meer nog gaat het om kansen, zegt Oerlemans: ‘Samenwerking vertaalt zich in kansen op een beter leven voor de inwoners van deze regio en meer kansen voor de ondernemers. Dáár doen we het allemaal voor.’

De samenwerking krijgt ook van buiten steun. De provincie, maar ook bijvoorbeeld het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Leerwerkakkoord Rijnmond willen de initiatieven van de Riverboard graag steunen. ‘We hebben de wind mee’, zegt Oerlemans, ‘het voorzitterschap van Koot is een verdere versterking.’ 

Een van de eerste opgaven voor Koot is versterking van de zogenoemde ‘sociale circulariteit’. Moeilijk woord, zegt Oerlemans, ‘maar vrij vertaald is het dit: hoe zorgen we dat iemand op een goeie manier zijn of haar pensioen haalt? Laat ik een voorbeeld geven: mensen die op grote hoogte werken, zoals kraanwerkers, kunnen op enig moment te oud worden om al die trappen te lopen. Maar ze kunnen wel precies de dingen die nodig zijn voor een nieuw beroep als drone-piloot; ervaring met werken op afstand, werken met joysticks of stuurknuppels, oog voor omgeving en veiligheid. Supernuttig! Van werk-naar-werk noemen we dat, op basis van je vaardigheden. Zo houden we iedereen erbij. En dat moet ook: we hebben iedereen nodig!’

Een andere ambitie van de Tafel LLO is ‘Van-school-naar-werk’. Vanaf groep zes krijgen leerlingen in het basisonderwijs dan begeleiding bij de oriëntatie op vervolgopleidingen en uiteindelijk een loopbaan. Oerlemans: ‘te veel kinderen kiezen nu voor een opleiding waar geen vraag naar is. In plaats daarvan leiden we ze dus naar een baan die in deze regio ook écht op ze ligt te wachten.’ 

Schiedamse ondernemer gaat Tafel Leven Lang Ontwikkelen leiden

Partners