Samen Werken - Kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen

/ 10 december 2023

Samen Werken - Kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen

De Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur adviseert Rijk, Provincies en gemeenten met klem om meer samenwerking met het bedrijfsleven en vooral samenwerking op bedrijventerreinen aan te moedigen, mede met het oog op de verduurzamingsopgave.

Meer samenwerking is nu net waar de Riverboard  (en zijn duurzaamheidsnetwerk de Green Business Club) zich al jaren voor inzet. 

Het rapport is zeer de moeite van het lezen waard.

Maar heb je geen tijd om het hele rapport te lezen, kijk dan naar hun filmpje.

 

Samen Werken - Kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen

Partners