Projectleider School naar Werk

/ 19 november 2023

 

DEZE VACATURE IS INMIDDELS VERVULD

De Tafel Leven Lang Ontwikkelen (LLO) zoekt voor het verbinden van onderwijs en arbeidsmarkt in de Waterwegregio (Maassluis, Vlaardingen Schiedam) een zelfstandig ondernemer die onderstaande rol voor ons vervult:

PROJECTLEIDER SCHOOL-NAAR-WERK

Voor gemiddeld 20 uur per week, maximale uurtarief € 100,00

Tafel LLO van de Riverboard
De Riverboard is een samenwerking van bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijk organisaties in de Waterweggemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, met als doel het versnellen van de groei van welvaart en welzijn in onze regio.

Eén van de netwerken van de Riverboard is de Tafel Leven lang Ontwikkelen (LLO). Hierin zijn ondernemers, onderwijspartijen, overheid en maatschappelijk instellingen vertegenwoordigd. De deelnemers hebben zich gecommitteerd om samen te werken aan een Leven Lang Ontwikkelen voor alle inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Dit is vastgelegd in het Masterplan LLO.

De leden van de Tafel LLO willen dat de Waterwegregio economisch en maatschappelijk slimmer, socialer en sterker wordt. Dat kan vooral door gezamenlijk in te zetten op de kracht van de individuele ontwikkeling. De tafel LLO heeft 3 focuslijnen: School naar werk, Werk naar Werk en Huis naar Werk. Voor de focuslijnen Werk naar Werk en Huis naar Werk zijn reeds projectleiders actief. Voor de focuslijn School naar Werk zoeken we nu een ervaren zelfstandig ondernemer die deze rol de komende drie jaren op zich kan nemen.

Korte projectomschrijving van ‘Gaan voor een baan’
Door een aansprekend en duidelijk LOB programma vormen leerlingen vanaf groep 6 zich een reëel beeld van hun talenten, passies en de kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast worden ze geholpen met bewust kiezen voor de volgende stap in de schoolloopbaan. De focus ligt daarbij op Techniek en Technologie, Food, Zorg, Vrijetijdseconomie en Energie & Gebouwde omgeving. Dit gaat verder dan af en toe een bedrijfsbezoek. Via het LOB-programma op de scholen krijgt de leerling doelgerichte begeleiding bij de keuzes. Het LOB-programma sluit aan bij de leefwereld van kinderen vanaf groep 6 en beweegt op alle vervolgniveaus met hen mee tot aan het succesvol betreden van de arbeidsmarkt.

In de regio zijn reeds sectoren waarbij de jongeren zeker zijn van een baan indien zij de juiste opleiding hebben gekozen. Dit zal vastgelegd gaan worden in carrièrestartgaranties. De opleidingen en ondernemersnetwerken zullen de bedrijfsbezoeken en workshops gaan faciliteren. De projectleider start met een inventarisatie om aan te kunnen sluiten op de bestaande initiatieven

Eerste prioriteit
De projectleider School naar werk zal de eerste prioriteit leggen op het project ‘Gaan voor een baan’ zoals dat door het NPRZ wordt gedaan. In overleg met de trekker School naar Werk, de voorzitter LLO en directeur van Tafel LLO, kan de focus uitgebreid worden naar de overige projecten van de focuslijn School naar Werk.

Hieronder geven we een iets uitgebreidere toelichting van de projecten School naar Werk die door de projectleider gedaan dienen te worden.

1.       Elke leerling (startend met de praktisch georiënteerde leerlingen?) in de Waterwegregio vanaf groep 6 een volledig loopbaanoriëntatie-programma aan te bieden. De partners hebben de wens om de oriëntatie van kinderen, jeugd en ouders op Techniek en Technologie, Food, Zorg, Vrijetijdseconomie en Energie& Gebouwde omgeving te versterken á la ‘Gaan voor een baan’ van het Nationaal programma Rotterdam Zuid (NPRZ).

2.       Sectorale netwerken van ondernemers formeren/ versterken om stage en carrièrestartgaranties te geven voor opleidingen waarbij zij het curriculum mede bepalen. Zoals nu bij de Food Innovation Academy (FIA).

3.       (digi)Taal-en techniekhuizen in alle drie de steden van de waterwegregio. Ruimtes waar de kinderen (vanaf 4 jaar) en jongeren kunnen experimenteren met techniek en de Nederlandse taal kunnen leren.

Profiel van de projectleider School naar Werk
De projectleider:

 • Werkt in opdracht van de trekker van de subtafel School naar Werk (de bestuurder   SIKO)
 • Geeft sturing aan de projecten School naar Werk
 • Verzorgt de ondersteuning voor en overlegt met de subtafel School naar Werk
 • Stemt af met de voorzitter en directeur LLO en de projectleiders van overige subtafels in het programma- overleg LLO
 • Maakt een plan van aanpak voor de subtafel School naar Werk waarin wordt opgenomen hoe de aansluiting op overige projecten wordt georganiseerd d.m.v. de gezamenlijke focus op ‘skills’
 • Sluit aan bij en verbindt de bestaande initiatieven
 • Ondersteunt bij subsidieaanvragen

De skills:

 • Het project situationeel en resultaatgericht richting succes sturen
 • Vaardig op het gebied van projectmanagement op het snijpunt van ondernemers en onderwijs
 • Kritisch denken / analytisch vermogen
 • De subtafel School naar werk kunnen uitbreiden en een goede teamsfeer creëren.
 • De samenwerking binnen de subtafel School naar Werk en met de overige subtafels en het programma-overleg LLO optimaliseren
 • Leiderschap tonen, ook bij tegenslagen en belangentegenstellingen/ aanpassingsvermogen
 • Besluiten nemen en conflicten oplossen, geduld
 • Communicatievaardigheden
 • Feedback kunnen geven en ontvangen

Interesse?
Je kunt je interesse voor de functie van projectleider school-naar-werk kenbaar maken met een bericht naar Esther van der Velden (directeur Riverboard/LLO). Ook voor vragen is zij bereikbaar.

esther@esthervandervelden.com

06-23249941

Projectleider School naar Werk

Partners