Platform voor verbinding in regio ‘Riverboard’ opgericht

/ 21 september 2019

De regionale Economic Development Board met de naam ‘Riverboard’, waar verschillende partijen al lange tijd aan werkten, is op 21 september officieel opgericht. De eerste kartrekkers aan boord van Riverboard zijn de Gemeente Vlaardingen, Hogeschool Rotterdam, Gemeente Schiedam, ondernemersvereniging SchiedamHavens en de IKV. Doel van het platform is de regio een impuls geven door samenwerkingen tussen organisaties aan te jagen.

‘Er zijn heel veel ideeën en initiatieven in de maatschappij, alleen we weten het niet van elkaar’, zegt Chris Oerlemans. Hij is initiatiefnemer van Riverboard en voormalig-voorzitter van de IKV. ‘Zo zit iedereen op zijn eigen eilandje opnieuw het wiel uit te vinden. Daarbij komt dat mensen vaak binnen hun eigen stad opereren, waardoor er in de regio geen gedeelde visie is op de toekomst. Riverboard kun je zien als een verlengstuk van de voelsprieten van de IKV en daarmee van ieder lid van de IKV.’

Vliegwieleffect creëren

Riverboard gaat de vier bloedgroepen – ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties – op regelmatige basis laten delen met welke initiatieven zij bezig zijn. ‘Als organisaties vertellen waaraan zij werken, dan kan er juist een soort vliegwieleffect ontstaan’, legt Oerlemans uit. ‘De belangen haken dan in elkaar. Op termijn leidt dat tot een gedeelde visie op de toekomst, en daarmee een snellere en efficiëntere groei van de welvaart in Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en de bredere Rijn-Maasdelta.’

Ambassadeur worden

Organisaties of instellingen hoeven geen lid te worden van Riverboard. Meedoen als ambassadeur van Riverboard gaat simpelweg door de organisatie aan te melden. Chris Oerlemans: ‘Het is niet arbeidsintensief om gelieerd te zijn aan Riverboard. Als ambassadeur neem je alleen af en toe een enquête of interview af met studenten van Hogeschool Rotterdam om te delen waarmee je bezig bent. De studenten analyseren alle verzamelde informatie, om te zien welke ideeën en trends in de regio overlappen of elkaar versterken. Vervolgens delen we de verkregen inzichten met de deelnemers en stimuleren we partijen die vergelijkbare initiatieven hebben om samen te werken. Per thema kunnen er vervolgens afzonderlijke ‘spin-off’ werkgroepen opgezet worden die duurzaam werken aan samenwerking en visievorming binnen een sector.’

Maak-industrie

Het eerste speerpunt dat Riverboard nu heeft gedetecteerd, is ‘de maak-industrie’. Oerlemans: ‘Dat onderwerp bungelde er op politieke en beleidsagenda’s tot voor kort vaak een beetje bij, terwijl je vanuit het bedrijfsleven en ook bij onderwijsinstellingen allerlei initiatieven ziet die de maak-industrie een impuls geven. Denk daarbij ook aan subsidies en cross-overs naar de maritieme en andere sectoren. We beginnen nu de initiatieven rond dat thema in kaart te brengen en organiseren binnenkort een expert meeting met de mensen die daar achter zitten.

Platform voor verbinding in regio ‘Riverboard’ opgericht

Partners