Jaarlijkse bijeenkomst gemeenteraadsleden en Riverboard was een succes!

/ 01 december 2023

Jaarlijkse bijeenkomst van de raadsleden MVS

Gisteren waren de gemeenteraden van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam uitgenodigd voor een informatieavond door de Riverboard. Zij steunen de missie van de Riberboard die versnelling wil van de groei van brede welvaart en welzijn door betere samenwerking in onze regio.

Als middelgrote gemeenten worden de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam geconfronteerd met grootstedelijke thema’s op het gebied van bijvoorbeeld armoede, onderwijs en arbeidsmarkt. Daarom hebben ondernemers, gemeenten, onderwijs, maatschappelijke instellingen en provincie hun handen ineen geslagen in een netwerk: de Riverboard.

Vorig jaar hebben de raadsleden gevraagd of we meer over de lopende projecten willen vertellen. Dus is nu een 'deep-dive' gedaan in verschillende projecten van het netwerk.
Door de Riverboard zijn verschillende initiatieven gestart. Eén daarvan is de Green Business Club Waterweg. Vanuit dit initiatief moet een brede agenda worden opgezet op het gebied van duurzaamheid. Onderdeel van die agenda is het uitwisselen van best practices, maar ook het opwekken van duurzame energie en ondernemers informeren over de regelgeving waar de ondernemers aan moeten voldoen, nu en in de toekomstige regelgeving.
Een ander initiatief is het de Tafel Leven Lang Ontwikkelen. Zij hebben twee interessante projecten gepresenteerd.


1) In de focuslijn School naar werk loopt het programma ‘Gaan voor een baan!’ Tijdens dit project worden kinderen vanaf groep 6 begeleid om betere keuzes te maken voor hun loopbaan. Leerlingen worden tijdens dit project geholpen met het ontdekken van hun talenten en interesses. De gemeenten bekostigen de projectleider.


2) In de focuslijn Werk naar werk loopt het project Sociale Circulariteit. Door mensen, opleidingen en banen te matchen op skills gaan we ervoor zorgen dat geen talent verloren gaat; we creëren een eigen virtuele arbeidsmarkt. Medewerkers worden steeds meer gezocht op basis van hun vaardigheden en kennis in plaats van alleen hun diploma’s. De eerste tranche ondernemers zijn reeds aangehaakt en bezig met workshops. Daar zitten grote landelijke partijen tussen maar ook lokale MKB'ers. Het project wordt gesteund door BZK en het Rijnmonds Leerwerkakkoord. Momenteel wordt een aanvraag gedaan voor een deelakkoord Human Capital Agenda bij de Economic Board Zuid-Holland die daar een kwartiermaker voor heeft ingezet.

 

Jaarlijkse bijeenkomst gemeenteraadsleden en Riverboard was een succes!

Partners